Szkolenie z Terapii Manualnej wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha

To jedna z czterech głównych koncepcji współczesnej terapii manualnej cechująca się bardzo precyzyjną diagnostyką i skutecznymi sposobami postępowania terapeutycznego w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu.

Na szkoleniu zdobędziesz cenną wiedzę i umiejętności oraz udoskonalisz swój warsztat pracy, dzięki czemu pomożesz swoim pacjentom wrócić do pełnej sprawności.

Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha

Metoda Kaltenborna-Evjentha to jedna z czterech głównych koncepcji współczesnej terapii manualnej cechująca się bardzo precyzyjną diagnostyką i skutecznymi sposobami postępowania terapeutycznego. 

Twórcami tego systemu byli dwaj fizjoterapeuci norwescy: Freddy Kaltenborn oraz Olaf Evjenth, którzy w połowie XX wieku skodyfikowali wiedzę z różnych obszarów min.: osteopatii, chiropraktyki, medycyny ortopedycznej, gimnastyki leczniczej, sportu, medycznego treningu terapeutycznego i fizjoterapii. Dzięki temu powstał kompleksowy sposób postępowania pozwalający na precyzyjne badanie i skuteczne leczenie ortopedycznych dysfunkcji narządu ruchu. 

Mamy ostatnie 5 wolnych miejsc, a szkolenie rozpoczynamy za:

 • 00DNI
 • 00GODZIN
 • 00MINUT
 • 00SEKUND

Zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj i odbierz 3 webinary o wartości 291 zł za darmo

Rezerwuje swoje miejsce

Szkolenie rozpocznie się za:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut

Jak wygląda szkolenie?

Składa się z dziewięciu 4-dniowych etapów, które mają na celu przekazać wiedzę dotyczącą:

Anatomii, anatomii palpacyjnej, biomechaniki, patologii i kliniki tkanek narządu ruchu kończyn dolnych i górnych oraz kręgosłupa i stawów skroniowo-żuchwowych.

Badania pozwalającego na rozpoznanie głównej przyczyny powodującej dysfunkcję narządu ruchu i/lub na konieczność przekierowania osoby badanej do innych specjalistów z zakresu ochrony zdrowia

Planowania i prowadzenia procesu terapeutycznego (działania przeciwbólowe i rozluźniające; techniki zwiększające ruchomość stawów; praca na tkankach miękkich pozwalająca przywrócić ich stan równowagi, w tym rozluźnienie lub wzmocnienie mięśni; poprawa napięcia i ślizgu struktur nerwowych; ćwiczenia stabilizacyjne i sensomotoryczne; działania o charakterze profilaktyki wtórnej i pierwotnej, porady dotyczące ergonomii, autoterapii i ewentualnego wykorzystania pomocy ortopedycznych.

Ukończenie wszystkich etapów (9 etapów po 32 godziny) pozwoli Ci przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po jego zdaniu uzyskasz Certyfikat Terapii Manualnej z zakresu koncepcji Kaltenborna-Evjentha. 

Szkolenie Terapia Manualna Wg Koncepcji Kaltenborna-Evjentha

Zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj

Moduł 1: 10-13 Lutego 2022 roku, Tychy

Rezerwuje swoje miejsceWięcej informacji

Szkolenie rozpocznie się za:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut

Szkolenie składa się z dziewięciu 4-dniowych etapów mających na celu przekazanie specjalistom pracującym w obszarze fizjoterapii kompleksowej wiedzy dotyczącej:

 • anatomii, anatomii palpcyjnej, biomechaniki, patologii i kliniki tkanek narządu ruchu kończyn dolnych i górnych oraz kręgosłupa i stawów skroniowo-żuchwowych
 • uporządkowanego badania pozwalającego na rozpoznanie głównej przyczyny powodującej dysfunkcję narządu ruchu i/lub na konieczność przekierowania osoby badanej do innych specjalistów z zakresu ochrony zdrowia
 • planowania i prowadzenia procesu terapeutycznego (działania przeciwbólowe     i rozluźniające; techniki zwiększające ruchomość stawów; praca na tkankach miękkich pozwalająca przywrócić ich stan równowagi, w tym rozluźnienie lub wzmocnienie mięśni; poprawa napięcia i ślizgu struktur nerwowych; ćwiczenia stabilizacyjne i sensomotoryczne; działania o charakterze profilaktyki wtórnej      i pierwotnej, porady dotyczące ergonomii, autoterapii i ewentualnego wykorzystania pomocy ortopedycznych.

Ukończenie wszystkich etapów (9 etapów po 32 godziny) pozwala przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po jego zdaniu uzyskuje się Certyfikat Terapii Manualnej z zakresu koncepcji Kaltenborna-Evjentha.  

Szkolenie Terapia Manualna Wg Koncepcji Kaltenborna-Evjentha

Szkolenia CTM w liczbach

Osób ukończyło nasze szkolenia
999 +
Lat praktycznego doświadczenia
0 +
Przeprowadzonych szkoleń
0 +
Numer Symbol Zakres
1
UEX
Badanie i leczenie kończyny dolnej
2
OEX
Badanie i leczenie kończyny górnej
2
UWS
Badanie i leczenie lędźwiowego odcinka kręgosłupa i miednicy
4
OWS
Badanie i leczenie lędźwiowego szyjnego oraz piersiowego odcinka kręgosłupa
5
AEX1
Kurs zaawansowany badania i leczenia kończyny dolnej oraz rozciąganie mięśni kończyny dolnej
6
AEX2
Kurs zaawansowany badania i leczenia kończyny górnej oraz rozciągnie mięśni kończyny górnej
7
AWS1
Kurs zaawansowany dla odcinka lędźwiowego oraz piersiowego kręgosłupa i miednicy
8
AWS2
Kurs zaawansowany dla odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych
9
MT-REHA
Trening rehabilitacyjny

Zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj i odbierz 3 webinary o wartości 291 zł za darmo

Chcę zapisać się na szkolenie

Plan szkoleń metoda Kaltenborna

Część 1: UEX – badanie i leczenie kończyny dolnej

Kurs ten stanowi swego rodzaju wprowadzenie do metody, pozwala na wyjaśnienie pojęć oraz zasad badania i sposobów terapeutycznych wykorzystywanych w tej koncepcji. 

W czasie szkolenia uczestnicy poznają techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni kończyny dolnej (stawy stopy, staw kolanowy, staw biodrowy).

Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym. W każdym z obszarów przedstawiono wiedzę dotyczącą: anatomii i biomechaniki, badania palpacyjnego, oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych, wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej, technik stabilizacyjnych. 

Uzupełnienie wiadomości z tej części uczestnicy znajdą w części 5 szkolenia.

Część 2: OEX – badanie i leczenie kończyny górnej

W czasie tego szkolenia uczestnicy poznają techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni  kończyny górnej (obszar stawów ręki, stawów przedramienia i stawu łokciowego oraz stawów obręczy barkowej). 

Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym.  W każdym z obszarów przedstawiono wiedzę dotyczącą: anatomii i biomechaniki, badania palpacyjnego, oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych, wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej, technik stabilizacyjnych. 

Uzupełnienie wiadomości z tej części uczestnicy znajdą w części 6 szkolenia.

Część 3: UWS – badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa

Szkolenie to stanowi wprowadzenie do badania i terapii kręgosłupa. Zasadniczym celem tej części jest dostarczenie dokładnych informacji, kiedy i jak można leczyć zachowawczo pacjenta z dolegliwościami bólowymi dolnej części kręgosłupa, a kiedy należy taką osobę skierować na dokładniejsze badania czy do innego specjalisty. 

W czasie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące badania i terapii połączeń obręczy biodrowej i lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz zasady badania piersiowej części kręgosłupa. Zagadnienia te zostaną przedstawione w podobnej kolejności, jak w poprzednich częściach. 

Przedstawione zostaną również zasady badania i leczenia tkanki nerwowej         z uwzględnieniem nerwu kulszowego i udowego.

Uzupełnienie wiadomości z tej części uczestnicy znajdą w części 4 oraz 7 szkolenia.

Część 4: OWS – badanie i leczenie górnej części kręgosłupa

W pierwszej części tego szkolenia przedstawione zostaną zasady terapii piersiowego odcinka kręgosłupa. W drugiej części kursu uczestnicy poznają zasady badania i leczenia szyjnego odcinka kręgosłupa z uwzględnieniem górnej i dolnej jego części. 

Głównym zadaniem górnej części kręgosłupa jest utrzymanie stabilności. Z kolei zadaniem dolnej części kręgosłupa szyjnego jest zapewnienie należnej ruchomości. 

Z tego względu w czasie szkolenia dużą uwagę zwraca się na opanowanie przez uczestników sposobów wykonywania testów bezpieczeństwa, badania głównych nerwów kończyny górnej (pośrodkowego, łokciowego i promieniowego), sprawdzania zakresu ruchomości kątowej i translatorycznej poszczególnych segmentów ruchowych. W zależności od wyników badania osoby szkolące się będą uczyły się jak dobrać odpowiednie techniki lecznicze. 

Uzupełnienie wiadomości z tej części uczestnicy znajdą w części 8 szkolenia.

Część 5: AEX1 – badanie i leczenie mięśni (rozciąganie) oraz techniki zaawansowane stawów kończyny dolnej

Kurs ten jest kontynuacją pierwszej części szkolenia. W czasie jego trwania uczestnicy będą doskonalić proces diagnozowania dysfunkcji kończyny dolnej z uwzględnieniem testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne oraz techniki leczenia stawów i mięśni kończyn dolnych w tym masażu poprzecznego i poizometrycznej relaksacji przedstawionej przez Olafa Evjentha. W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się na zasady wnioskowania klinicznego, leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych            i programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych. 

Część 6: AEX2 – badanie i leczenie mięśni (rozciąganie) oraz techniki zaawansowane stawów kończyny górnej

Kurs ten jest kontynuacją drugiej części szkolenia. W czasie jego trwania uczestnicy będą doskonalić proces diagnozowania dysfunkcji kończyny górnej  z uwzględnieniem testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne oraz techniki leczenia stawów i mięśni kończyn górnych w tym masażu poprzecznego i poizometrycznej relaksacji przedstawionej przez Olafa Evjentha. W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się  na zasady wnioskowania klinicznego, leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych i programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych. 

Część 7: AWS1 – Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa – techniki zaawansowane stawów i mięśni

Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 3 (UWS). W części tej uczestnicy będą doskonalić techniki badania i terapii stawów obręczy biodrowej oraz lędźwiowej i piersiowej części kręgosłupa. Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u  pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu czy u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego.  W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się na umiejętne stosowanie testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,  zasady wnioskowania klinicznego, leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych i programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych. 

Część 8: AWS2 – Badanie i leczenie odcinka szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych – techniki zaawansowane stawów i mięśni

Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 4 (OWS). W części tej uczestnicy będą doskonalić techniki badania i terapii szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u  pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu, u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego.  W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się na umiejętne stosowanie testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,  zasady wnioskowania klinicznego, leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych i programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych. 

Część 9: REHA – Medyczny trening rehabilitacyjny według koncepcji Kaltenborna-Evjentha

Medyczny Trening Rehabilitacyjny stanowi swego rodzaju uzupełnienie poprzednich szkoleń. Podstawowym celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z teorią i praktyką treningu sportowego. Część tego szkolenia opracowanego przez Lasse Thue i Christiana Gloecka (instruktorów metody Kaltenborna-Evjenta) prowadzona jest na siłowni. Pozwala to na szczegółową analizę i praktyczne pokazanie oraz przećwiczenie ćwiczeń zalecanych w różnych fazach leczenia z uwzględnieniem ćwiczeń wykonywanych samodzielnie przez pacjentów. 

Prowadzący

Dr Mirosław Kokosz

Pracownik Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Instruktor metody Kaltenborna od 1996 roku.

Współautor popularnego podręcznika „Kinezyterapia” pod redakcją prof. Andrzeja Zembatego. Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii. Działalność naukowo-dydaktyczną od ponad 15 lat łączy z pracą w prywatnym gabinecie fizjoterapii. 

Obszar specjalizacji: leczenie problemów przeciążeniowo-bólowych stawów kręgosłupa i stawów obwodowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień niestabilności i zaburzeń kontroli sensomotorycznej. 

Asystent

Witold Sodel

Witold Sodel

Absolwent AWF Katowice na wydziale fizjoterapii 

Od 2004 roku pracuje zawodowo z pacjentami

 • Asystent metody Kaltenborn – Evjenth
 • Autor szkolenia dla fizjoterapeutów „Diagnostyka i terapia kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego oraz piersiowo – szyjnego”, szkolenia prowadzi od 2011r
 • Autor książki „Cuda w rehabilitacji czy istnieją?”
 • Współwłaściciel i współzałożyciel Centrum Medycznego CTM Kokosz & Sodel
 • Wykładowca w Polskiej Akademi OMT (Ortopedyczna Terapia Manualna)
 • 2023 instruktor w projekcie szkoleniowym KIF – Krajowa Izba Fizjoterapii

Mamy ostatnie 5 wolnych miejsc, a szkolenie rozpoczynamy za:

 • 00DNI
 • 00GODZIN
 • 00MINUT
 • 00SEKUND

Plan szkoleń metodą Kaltenborna

Część 1: UEX – badanie i leczenie kończyny dolnej

Kurs ten stanowi swego rodzaju wprowadzenie do metody. Pozwala na wyjaśnienie pojęć oraz zasad badania i sposobów terapeutycznych wykorzystywanych w tej koncepcji.  W czasie szkolenia poznasz techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni kończyny dolnej (stawy stopy, staw kolanowy, staw biodrowy). Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym. W każdym z obszarów dr Mirosław Kokosz przedstawi wiedzę dotyczącą:
 • anatomii i biomechaniki,
 • badania palpacyjnego,
 • oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych,
 • wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej,
 • technik stabilizacyjnych. 
Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 5 szkolenia.
Kurs ten stanowi swego rodzaju wprowadzenie do metody. Pozwala na wyjaśnienie pojęć oraz zasad badania i sposobów terapeutycznych wykorzystywanych w tej koncepcji. 

Czytaj dalej…


W czasie szkolenia poznasz techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni kończyny dolnej (stawy stopy, staw kolanowy, staw biodrowy). Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym. W każdym z obszarów dr Mirosław Kokosz przedstawi wiedzę dotyczącą:

 • anatomii i biomechaniki,
 • badania palpacyjnego,
 • oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych,
 • wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej,
 • technik stabilizacyjnych. 
Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 5 szkolenia.

Część 2: OEX – badanie i leczenie kończyny górnej

W czasie tego szkolenia poznasz techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni kończyny górnej (obszar stawów ręki, stawów przedramienia i stawu łokciowego oraz stawów obręczy barkowej).  Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym. W każdym z obszarów dr Mirosław Kokosz przedstawi wiedzę dotyczącą:
 • anatomii i biomechaniki,
 • badania palpacyjnego,
 • oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych,
 • wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej,
 • technik stabilizacyjnych. 
Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 6 szkolenia.
W czasie tego szkolenia poznasz techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni kończyny górnej (obszar stawów ręki, stawów przedramienia i stawu łokciowego oraz stawów obręczy barkowej).

Czytaj więcej…


Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym. W każdym z obszarów dr Mirosław Kokosz przedstawi wiedzę dotyczącą:

 • anatomii i biomechaniki,
 • badania palpacyjnego,
 • oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych,
 • wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej,
 • technik stabilizacyjnych.
Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 6 szkolenia.

Część 3: UWS – badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa

Szkolenie to stanowi wprowadzenie do badania i terapii kręgosłupa. Zasadniczym celem tej części jest dostarczenie dokładnych informacji, kiedy i jak można leczyć zachowawczo pacjenta z dolegliwościami bólowymi dolnej części kręgosłupa, a kiedy należy taką osobę skierować na dokładniejsze badania czy do innego specjalisty. 

W czasie szkolenia dr Mirosław Kokosz przedstawi zagadnienia dotyczące badania i terapii połączeń obręczy biodrowej i lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz zasady badania piersiowej części kręgosłupa. Zagadnienia te zostaną przedstawione w podobnej kolejności, jak w poprzednich częściach. 

Prowadzący przedstawi również zasady badania i leczenia tkanki nerwowej z uwzględnieniem nerwu kulszowego i udowego. Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 4 oraz 7 szkolenia.

Szkolenie to stanowi wprowadzenie do badania i terapii kręgosłupa. Zasadniczym celem tej części jest dostarczenie dokładnych informacji, kiedy i jak można leczyć zachowawczo pacjenta z dolegliwościami bólowymi dolnej części kręgosłupa, a kiedy należy taką osobę skierować na dokładniejsze badania czy do innego specjalisty. 

Czytaj więcej…


W czasie szkolenia dr Mirosław Kokosz przedstawi zagadnienia dotyczące badania i terapii połączeń obręczy biodrowej i lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz zasady badania piersiowej części kręgosłupa. Zagadnienia te zostaną przedstawione w podobnej kolejności, jak w poprzednich częściach.  Prowadzący przedstawi również zasady badania i leczenia tkanki nerwowej z uwzględnieniem nerwu kulszowego i udowego. Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 4 oraz 7 szkolenia.

Część 4: OWS – badanie i leczenie górnej części kręgosłupa

W pierwszej części tego szkolenia dr Kokosz zaprezentuje zasady terapii piersiowego odcinka kręgosłupa. W drugiej części kursu poznasz zasady badania i leczenia szyjnego odcinka kręgosłupa z uwzględnieniem górnej i dolnej jego części. 

Głównym zadaniem górnej części kręgosłupa jest utrzymanie stabilności. Z kolei zadaniem dolnej części kręgosłupa szyjnego jest zapewnienie należnej ruchomości. 

Z tego względu w czasie szkolenia dużą uwagę zwraca się na to, abyś opanował sposoby: 

 • wykonywania testów bezpieczeństwa, 
 • badania głównych nerwów kończyny górnej (pośrodkowego, łokciowego i promieniowego), 
 • sprawdzania zakresu ruchomości kątowej i translatorycznej poszczególnych segmentów ruchowych. 

W zależności od wyników badania będziesz uczył się, jak dobrać odpowiednie techniki lecznicze. Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 8 szkolenia.

W pierwszej części tego szkolenia dr Kokosz zaprezentuje zasady terapii piersiowego odcinka kręgosłupa. W drugiej części kursu poznasz zasady badania i leczenia szyjnego odcinka kręgosłupa z uwzględnieniem górnej i dolnej jego części. 

Czytaj więcej…


Głównym zadaniem górnej części kręgosłupa jest utrzymanie stabilności. Z kolei zadaniem dolnej części kręgosłupa szyjnego jest zapewnienie należnej ruchomości.  Z tego względu w czasie szkolenia dużą uwagę zwraca się na to, abyś opanował sposoby: 

 • wykonywania testów bezpieczeństwa, 
 • badania głównych nerwów kończyny górnej (pośrodkowego, łokciowego i promieniowego), 
 • sprawdzania zakresu ruchomości kątowej i translatorycznej poszczególnych segmentów ruchowych. 
W zależności od wyników badania będziesz uczył się, jak dobrać odpowiednie techniki lecznicze. Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 8 szkolenia.

Część 5: AEX1 – badanie i leczenie mięśni (rozciąganie) oraz techniki zaawansowane stawów kończyny dolnej

Kurs ten jest kontynuacją części 1 szkolenia. W czasie jego trwania będziesz doskonalić proces diagnozowania dysfunkcji kończyny dolnej z uwzględnieniem testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne oraz techniki leczenia stawów i mięśni kończyn dolnych w tym masażu poprzecznego i poizometrycznej relaksacji przedstawionej przez Olafa Evjentha. 

Szkolenie pozwala na przyswojenie:

 • zasad wnioskowania klinicznego, 
 • leczenia z uwzględnieniem testów kontrolnych,
 • programowania postępowania w wybranych przypadkach klinicznych.

Część 6: AEX2 – badanie i leczenie mięśni (rozciąganie) oraz techniki zaawansowane stawów kończyny górnej

W czasie jego trwania będziesz doskonalić proces diagnozowania dysfunkcji kończyny górnej z uwzględnieniem testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne oraz techniki leczenia stawów i mięśni kończyn górnych w tym masażu poprzecznego i poizometrycznej relaksacji przedstawionej przez Olafa Evjentha. 

W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się na: 

 • zasady wnioskowania klinicznego, 
 • leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych, 
 • programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych.

Część 7: AWS1 – Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa – techniki zaawansowane stawów i mięśni

Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 3 (UWS)W części tej będziesz doskonalić techniki badania i terapii stawów obręczy biodrowej oraz lędźwiowej i piersiowej części kręgosłupa. 

Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu czy u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego. 

Podczas tej części nauczysz się:

 • odpowiedniego stosowania testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,  
 • zasad wnioskowania klinicznego, 
 • leczenia z uwzględnieniem testów kontrolnych,
 • programowania postępowania w wybranych przypadkach klinicznych.
Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 3 (UWS)W części tej będziesz doskonalić techniki badania i terapii stawów obręczy biodrowej oraz lędźwiowej i piersiowej części kręgosłupa. 

Czytaj więcej…


Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu czy u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego.  Podczas tej części nauczysz się:

 • odpowiedniego stosowania testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,  
 • zasad wnioskowania klinicznego, 
 • leczenia z uwzględnieniem testów kontrolnych,
 • programowania postępowania w wybranych przypadkach klinicznych.

Część 8: AWS2 – Badanie i leczenie odcinka szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych – techniki zaawansowane stawów i mięśni

Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 4 (OWS). W części tej będziesz doskonalić techniki badania i terapii szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. 

Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu, a także u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego.  

W czasie tego szkolenia prowadzący kładzie nacisk na:

 • umiejętne stosowanie testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,
 • zasady wnioskowania klinicznego, 
 • leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych,
 • programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych.
Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 4 (OWS). W części tej będziesz doskonalić techniki badania i terapii szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. 

Czytaj więcej…


Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu, a także u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego.   W czasie tego szkolenia prowadzący kładzie nacisk na:

 • umiejętne stosowanie testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,
 • zasady wnioskowania klinicznego, 
 • leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych,
 • programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych.

Część 9: REHA – Medyczny trening rehabilitacyjny według koncepcji Kaltenborna-Evjentha

Medyczny Trening Rehabilitacyjny stanowi swego rodzaju uzupełnienie poprzednich szkoleń. Podstawowym celem tego kursu jest zapoznanie Cię z teorią i praktyką treningu sportowego. Część tego szkolenia opracowanego przez Lasse Thue i Christiana Gloecka (instruktorów metody Kaltenborna-Evjenta) prowadzona jest na siłowni. 

Pozwala to na szczegółową analizę i praktyczne pokazanie oraz przećwiczenie ćwiczeń zalecanych w różnych fazach leczenia z uwzględnieniem ćwiczeń wykonywanych samodzielnie przez pacjentów.

Zarezerwuj swoje miejsce

Plan szkoleń Kaltenbron-Evjenth

Część 1: UEX – badanie i leczenie kończyny dolnej

Kurs ten stanowi swego rodzaju wprowadzenie do metody. Pozwala na wyjaśnienie pojęć oraz zasad badania i sposobów terapeutycznych wykorzystywanych w tej koncepcji. 

W czasie szkolenia poznasz techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni kończyny dolnej (stawy stopy, staw kolanowy, staw biodrowy). Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym.

W każdym z obszarów dr Mirosław Kokosz przedstawi wiedzę dotyczącą:

 • anatomii i biomechaniki,
 • badania palpacyjnego,
 • oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych,
 • wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej,
 • technik stabilizacyjnych. 

Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 5 szkolenia.

Część 2: OEX – badanie i leczenie kończyny górnej

W czasie tego szkolenia poznasz techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni kończyny górnej (obszar stawów ręki, stawów przedramienia i stawu łokciowego oraz stawów obręczy barkowej). 

Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym.

W każdym z obszarów dr Mirosław Kokosz przedstawi wiedzę dotyczącą:

 • anatomii i biomechaniki,
 • badania palpacyjnego,
 • oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych,
 • wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej,
 • technik stabilizacyjnych. 

Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 6 szkolenia.

Część 3: UWS – badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa

Szkolenie to stanowi wprowadzenie do badania i terapii kręgosłupa. Zasadniczym celem tej części jest dostarczenie dokładnych informacji, kiedy i jak można leczyć zachowawczo pacjenta z dolegliwościami bólowymi dolnej części kręgosłupa, a kiedy należy taką osobę skierować na dokładniejsze badania czy do innego specjalisty. 

W czasie szkolenia dr Mirosław Kokosz przedstawi zagadnienia dotyczące badania i terapii połączeń obręczy biodrowej i lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz zasady badania piersiowej części kręgosłupa. Zagadnienia te zostaną przedstawione w podobnej kolejności, jak w poprzednich częściach. 

Prowadzący przedstawi również zasady badania i leczenia tkanki nerwowej z uwzględnieniem nerwu kulszowego i udowego. Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 4 oraz 7 szkolenia.

Część 4: OWS – badanie i leczenie górnej części kręgosłupa

W pierwszej części tego szkolenia dr Kokosz zaprezentuje zasady terapii piersiowego odcinka kręgosłupa. W drugiej części kursu poznasz zasady badania i leczenia szyjnego odcinka kręgosłupa z uwzględnieniem górnej i dolnej jego części. 

Głównym zadaniem górnej części kręgosłupa jest utrzymanie stabilności. Z kolei zadaniem dolnej części kręgosłupa szyjnego jest zapewnienie należnej ruchomości. 

Z tego względu w czasie szkolenia dużą uwagę zwraca się na to, abyś opanował sposoby: 

 • wykonywania testów bezpieczeństwa, 
 • badania głównych nerwów kończyny górnej (pośrodkowego, łokciowego i promieniowego), 
 • sprawdzania zakresu ruchomości kątowej i translatorycznej poszczególnych segmentów ruchowych. 

W zależności od wyników badania będziesz uczył się, jak dobrać odpowiednie techniki lecznicze. Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 8 szkolenia.

Część 5: AEX1 – badanie i leczenie mięśni (rozciąganie) oraz techniki zaawansowane stawów kończyny dolnej

Kurs ten jest kontynuacją części 1 szkolenia. W czasie jego trwania będziesz doskonalić proces diagnozowania dysfunkcji kończyny dolnej z uwzględnieniem testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne oraz techniki leczenia stawów i mięśni kończyn dolnych w tym masażu poprzecznego i poizometrycznej relaksacji przedstawionej przez Olafa Evjentha. 

Szkolenie pozwala na przyswojenie:

 • zasad wnioskowania klinicznego, 
 • leczenia z uwzględnieniem testów kontrolnych,
 • w trakcie szkolenia omówione zostaną zasady szybkiego diagnozowania i skutecznej terapii najczęstszych dysfunkcji w obrębie kończyny dolnej,
 • programowania postępowania w wybranych przypadkach klinicznych (w czasie kursu planowana jest nadzorowana praca w grupach z pacjentami CTM Tychy).

Część 6: AEX2 – badanie i leczenie mięśni (rozciąganie) oraz techniki zaawansowane stawów kończyny górnej

Kurs ten jest kontynuacją części 2 szkolenia. W czasie jego trwania będziesz doskonalić proces diagnozowania dysfunkcji kończyny górnej z uwzględnieniem testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne oraz techniki leczenia stawów i mięśni kończyn górnych w tym masażu poprzecznego i poizometrycznej relaksacji przedstawionej przez Olafa Evjentha. 

W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się na: 

 • zasady wnioskowania klinicznego, 
 • leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych, 
 • w trakcie szkolenia omówione zostaną zasady szybkiego diagnozowania i skutecznej terapii najczęstszych dysfunkcji w obrębie kończyny górnej, 
 • programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych (w czasie kursu planowana jest nadzorowana praca w grupach z pacjentami CTM Tychy).

Część 7: AWS1 – Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa – techniki zaawansowane stawów i mięśni

Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 3 (UWS)W części tej będziesz doskonalić techniki badania i terapii stawów obręczy biodrowej oraz lędźwiowej i piersiowej części kręgosłupa. 

Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu czy u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego. 

Podczas tej części nauczysz się:

 • odpowiedniego stosowania testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,  
 • zasad wnioskowania klinicznego, 
 • leczenia z uwzględnieniem testów kontrolnych,
 • w trakcie szkolenia omówione zostaną zasady szybkiego diagnozowania i skutecznej terapii najczęstszych dysfunkcji w obrębie lędźwiowej i piersiowej części kręgosłupa,
 • programowania postępowania w wybranych przypadkach klinicznych (w czasie kursu planowana jest nadzorowana praca w grupach z pacjentami CTM Tychy).

Część 8: AWS2 – Badanie i leczenie odcinka szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych – techniki zaawansowane stawów i mięśni

Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 4 (OWS). W części tej będziesz doskonalić techniki badania i terapii szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. 

Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu, a także u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego.  

W czasie tego szkolenia prowadzący kładzie nacisk na:

 • umiejętne stosowanie testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,
 • zasady wnioskowania klinicznego, 
 • leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych,
 • w trakcie szkolenia omówione zostaną zasady szybkiego diagnozowania i skutecznej terapii najczęstszych dysfunkcji w obrębie piersiowej i szyjnej części kręgosłupa,
 • programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych (w czasie kursu planowana jest nadzorowana praca w grupach z pacjentami CTM Tychy).

Część 9: REHA – Medyczny trening rehabilitacyjny według koncepcji Kaltenborna-Evjentha

Medyczny Trening Rehabilitacyjny stanowi swego rodzaju uzupełnienie poprzednich szkoleń. Podstawowym celem tego kursu jest zapoznanie Cię z teorią i praktyką treningu sportowego. Część tego szkolenia opracowanego przez Lasse Thue i Christiana Gloecka (instruktorów metody Kaltenborna-Evjenta) prowadzona jest na siłowni. 

Pozwala to na szczegółową analizę i praktyczne pokazanie oraz przećwiczenie ćwiczeń zalecanych w różnych fazach leczenia z uwzględnieniem ćwiczeń wykonywanych samodzielnie przez pacjentów.

Zarezerwuj swoje miejsce

Plan szkoleń metodą Kaltenborna

Część 1: UEX – badanie i leczenie kończyny dolnej

Kurs ten stanowi swego rodzaju wprowadzenie do metody, pozwala na wyjaśnienie pojęć oraz zasad badania i sposobów terapeutycznych wykorzystywanych w tej koncepcji. 

W czasie szkolenia uczestnicy poznają techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni kończyny dolnej (stawy stopy, staw kolanowy, staw biodrowy).

Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym. W każdym z obszarów przedstawiono wiedzę dotyczącą: anatomii i biomechaniki, badania palpacyjnego, oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych, wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej, technik stabilizacyjnych. 

Uzupełnienie wiadomości z tej części uczestnicy znajdą w części 5 szkolenia.

Część 2: OEX – badanie i leczenie kończyny górnej

W czasie tego szkolenia uczestnicy poznają techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni kończyny górnej (obszar stawów ręki, stawów przedramienia i stawu łokciowego oraz stawów obręczy barkowej). 

Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym. W każdym z obszarów przedstawiono wiedzę dotyczącą: anatomii i biomechaniki, badania palpacyjnego, oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych, wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej, technik stabilizacyjnych. 

Uzupełnienie wiadomości z tej części uczestnicy znajdą w części 6 szkolenia.

Część 3: UWS – badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa

Szkolenie to stanowi wprowadzenie do badania i terapii kręgosłupa. Zasadniczym celem tej części jest dostarczenie dokładnych informacji, kiedy i jak można leczyć zachowawczo pacjenta z dolegliwościami bólowymi dolnej części kręgosłupa, a kiedy należy taką osobę skierować na dokładniejsze badania czy do innego specjalisty. 

W czasie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące badania i terapii połączeń obręczy biodrowej i lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz zasady badania piersiowej części kręgosłupa. Zagadnienia te zostaną przedstawione w podobnej kolejności, jak w poprzednich częściach. 

Przedstawione zostaną również zasady badania i leczenia tkanki nerwowej z uwzględnieniem nerwu kulszowego i udowego.

Uzupełnienie wiadomości z tej części uczestnicy znajdą w części 4 oraz 7 szkolenia.

Część 4: OWS – badanie i leczenie górnej części kręgosłupa

W pierwszej części tego szkolenia przedstawione zostaną zasady terapii piersiowego odcinka kręgosłupa. W drugiej części kursu uczestnicy poznają zasady badania i leczenia szyjnego odcinka kręgosłupa z uwzględnieniem górnej i dolnej jego części. 

Głównym zadaniem górnej części kręgosłupa jest utrzymanie stabilności. Z kolei zadaniem dolnej części kręgosłupa szyjnego jest zapewnienie należnej ruchomości. 

Z tego względu w czasie szkolenia dużą uwagę zwraca się na opanowanie przez uczestników sposobów wykonywania testów bezpieczeństwa, badania głównych nerwów kończyny górnej (pośrodkowego, łokciowego i promieniowego), sprawdzania zakresu ruchomości kątowej i translatorycznej poszczególnych segmentów ruchowych. W zależności od wyników badania osoby szkolące się będą uczyły się jak dobrać odpowiednie techniki lecznicze. 

Uzupełnienie wiadomości z tej części uczestnicy znajdą w części 8 szkolenia.

Część 5: AEX1 – badanie i leczenie mięśni (rozciąganie) oraz techniki zaawansowane stawów kończyny dolnej

Kurs ten jest kontynuacją pierwszej części szkolenia. W czasie jego trwania uczestnicy będą doskonalić proces diagnozowania dysfunkcji kończyny dolnej z uwzględnieniem testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne oraz techniki leczenia stawów i mięśni kończyn dolnych w tym masażu poprzecznego i poizometrycznej relaksacji przedstawionej przez Olafa Evjentha. 

W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się na zasady wnioskowania klinicznego, leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych i programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych. 

Część 6: AEX2 – badanie i leczenie mięśni (rozciąganie) oraz techniki zaawansowane stawów kończyny górnej

Kurs ten jest kontynuacją drugiej części szkolenia. W czasie jego trwania uczestnicy będą doskonalić proces diagnozowania dysfunkcji kończyny górnej z uwzględnieniem testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne oraz techniki leczenia stawów i mięśni kończyn górnych w tym masażu poprzecznego i poizometrycznej relaksacji przedstawionej przez Olafa Evjentha. 

W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się  na zasady wnioskowania klinicznego, leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych i programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych. 

Część 7: AWS1 – Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa – techniki zaawansowane stawów i mięśni

Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 3 (UWS). W części tej uczestnicy będą doskonalić techniki badania i terapii stawów obręczy biodrowej oraz lędźwiowej i piersiowej części kręgosłupa. Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u  pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu czy u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego. 

W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się na umiejętne stosowanie testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,  zasady wnioskowania klinicznego, leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych i programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych. 

Część 8: AWS2 – Badanie i leczenie odcinka szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych – techniki zaawansowane stawów i mięśni

Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 4 (OWS). W części tej uczestnicy będą doskonalić techniki badania i terapii szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u  pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu, u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego.  

W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się na umiejętne stosowanie testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,  zasady wnioskowania klinicznego, leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych i programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych. 

Część 9: REHA – Medyczny trening rehabilitacyjny według koncepcji Kaltenborna-Evjentha

Medyczny Trening Rehabilitacyjny stanowi swego rodzaju uzupełnienie poprzednich szkoleń. Podstawowym celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z teorią i praktyką treningu sportowego. Część tego szkolenia opracowanego przez Lasse Thue i Christiana Gloecka (instruktorów metody Kaltenborna-Evjenta) prowadzona jest na siłowni. 

Pozwala to na szczegółową analizę i praktyczne pokazanie oraz przećwiczenie ćwiczeń zalecanych w różnych fazach leczenia z uwzględnieniem ćwiczeń wykonywanych samodzielnie przez pacjentów. 

Zdjęcia ze szkolenia

Prowadzący

Dr Mirosław Kokosz

Pracownik Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Instruktor metody Kaltenborna od 1996 roku.

Współautor popularnego podręcznika „Kinezyterapia” pod redakcją prof. Andrzeja Zembatego. Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii. Działalność naukowo-dydaktyczną od ponad 15 lat łączy z pracą w prywatnym gabinecie fizjoterapii. 

Obszar specjalizacji: leczenie problemów przeciążeniowo-bólowych stawów kręgosłupa i stawów obwodowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień niestabilności i zaburzeń kontroli sensomotorycznej. 

Asystent

Witold Sodel

Witold Sodel

Absolwent AWF Katowice na wydziale fizjoterapii 

Od 2004 roku pracuje zawodowo z pacjentami

 • Asystent metody Kaltenborn – Evjenth
 • Autor szkolenia dla fizjoterapeutów „Diagnostyka i terapia kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego oraz piersiowo – szyjnego”, szkolenia prowadzi od 2011r
 • Autor książki „Cuda w rehabilitacji czy istnieją?”
 • Współwłaściciel i współzałożyciel Centrum Medycznego CTM Kokosz & Sodel
 • Wykładowca w Polskiej Akademi OMT (Ortopedyczna Terapia Manualna)
 • 2023 instruktor w projekcie szkoleniowym KIF – Krajowa Izba Fizjoterapii

Kupując szkolenie otrzymasz 4 webinary o wartości 388 zł bezpłatnie

Dołącz do szkolenia

Terapia Manualna
Wg Koncepcji Kaltenborna-Evjentha

Co zyskasz?

 • 4 dni szkolenia
 • Certyfikat ukończenia
 • 4 webinary o wartości 388 zł w cenie szkolenia

Moduł Pierwszy

5-6 marca 2022

1650 zł

lub 10 x 165 zł

1 Moduł – UEX

22-25 czerwca 2023

1500 zł

lub 10 x 150 zł

Gwarancja ceny na wszystkie moduły

3 Moduł – UWS

7-10 września 2023

1400 zł

lub 10 x 140 zł

5 Moduł – AEX1

15-18 czerwca 2023

1400 zł

lub 10 x 140 zł

Lokalizacja szkolenia

Masz pytania? Napisz do Nas!

  Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha

  Metoda Kaltenborna-Evjentha to jedna z czterech głównych koncepcji współczesnej terapii manualnej cechująca się bardzo precyzyjną diagnostyką i skutecznymi sposobami postępowania terapeutycznego. 

  Twórcami tego systemu byli dwaj fizjoterapeuci norwescy: Freddy Kaltenborn oraz Olaf Evjenth, którzy w połowie XX wieku skodyfikowali wiedzę z różnych obszarów min.: osteopatii, chiropraktyki, medycyny ortopedycznej, gimnastyki leczniczej, sportu, medycznego treningu terapeutycznego i fizjoterapii. Dzięki temu powstał kompleksowy sposób postępowania pozwalający na precyzyjne badanie i skuteczne leczenie ortopedycznych dysfunkcji narządu ruchu. 

  Mamy ostatnie 5 wolnych miejsc, a szkolenie rozpoczynamy za:

  • 00DNI
  • 00GODZIN
  • 00MINUT
  • 00SEKUND

  Zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj i odbierz 3 webinary o wartości 291 zł za darmo

  Rezerwuje swoje miejsce

  Szkolenie rozpocznie się za:

  • 00Dni
  • 00Godzin
  • 00Minut

  Zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj

  Moduł 1: 10-13 Lutego 2022 roku, Tychy

  Rezerwuje swoje miejsceWięcej informacji

  Szkolenie rozpocznie się za:

  • 00Dni
  • 00Godzin
  • 00Minut

  Jedyna edycja w tym roku!

  Szkolenie składa się z dziewięciu 4-dniowych etapów mających na celu przekazanie specjalistom pracującym w obszarze fizjoterapii kompleksowej wiedzy dotyczącej:

  • anatomii, anatomii palpcyjnej, biomechaniki, patologii i kliniki tkanek narządu ruchu kończyn dolnych i górnych oraz kręgosłupa i stawów skroniowo-żuchwowych
  • uporządkowanego badania pozwalającego na rozpoznanie głównej przyczyny powodującej dysfunkcję narządu ruchu i/lub na konieczność przekierowania osoby badanej do innych specjalistów z zakresu ochrony zdrowia
  • planowania i prowadzenia procesu terapeutycznego (działania przeciwbólowe     i rozluźniające; techniki zwiększające ruchomość stawów; praca na tkankach miękkich pozwalająca przywrócić ich stan równowagi, w tym rozluźnienie lub wzmocnienie mięśni; poprawa napięcia i ślizgu struktur nerwowych; ćwiczenia stabilizacyjne i sensomotoryczne; działania o charakterze profilaktyki wtórnej      i pierwotnej, porady dotyczące ergonomii, autoterapii i ewentualnego wykorzystania pomocy ortopedycznych.

  Ukończenie wszystkich etapów (9 etapów po 32 godziny) pozwala przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po jego zdaniu uzyskuje się Certyfikat Terapii Manualnej z zakresu koncepcji Kaltenborna-Evjentha.  

  Szkolenie Terapia Manualna Wg Koncepcji Kaltenborna-Evjentha
  Numer Symbol Zakres
  1
  UEX
  Badanie i leczenie kończyny dolnej
  2
  OEX
  Badanie i leczenie kończyny górnej
  2
  UWS
  Badanie i leczenie lędźwiowego odcinka kręgosłupa i miednicy
  4
  OWS
  Badanie i leczenie lędźwiowego szyjnego oraz piersiowego odcinka kręgosłupa
  5
  AEX1
  Kurs zaawansowany badania i leczenia kończyny dolnej oraz rozciąganie mięśni kończyny dolnej
  6
  AEX2
  Kurs zaawansowany badania i leczenia kończyny górnej oraz rozciągnie mięśni kończyny górnej
  7
  AWS1
  Kurs zaawansowany dla odcinka lędźwiowego oraz piersiowego kręgosłupa i miednicy
  8
  AWS2
  Kurs zaawansowany dla odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych
  9
  MT-REHA
  Trening rehabilitacyjny

  Zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj i odbierz 3 webinary o wartości 291 zł za darmo

  Chcę zapisać się na szkolenie

  Plan szkoleń metoda Kaltenborna

  Część 1: UEX – badanie i leczenie kończyny dolnej

  Kurs ten stanowi swego rodzaju wprowadzenie do metody, pozwala na wyjaśnienie pojęć oraz zasad badania i sposobów terapeutycznych wykorzystywanych w tej koncepcji. 

  W czasie szkolenia uczestnicy poznają techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni kończyny dolnej (stawy stopy, staw kolanowy, staw biodrowy).

  Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym. W każdym z obszarów przedstawiono wiedzę dotyczącą: anatomii i biomechaniki, badania palpacyjnego, oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych, wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej, technik stabilizacyjnych. 

  Uzupełnienie wiadomości z tej części uczestnicy znajdą w części 5 szkolenia.

  Część 2: OEX – badanie i leczenie kończyny górnej

  W czasie tego szkolenia uczestnicy poznają techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni  kończyny górnej (obszar stawów ręki, stawów przedramienia i stawu łokciowego oraz stawów obręczy barkowej). 

  Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym.  W każdym z obszarów przedstawiono wiedzę dotyczącą: anatomii i biomechaniki, badania palpacyjnego, oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych, wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej, technik stabilizacyjnych. 

  Uzupełnienie wiadomości z tej części uczestnicy znajdą w części 6 szkolenia.

  Część 3: UWS – badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa

  Szkolenie to stanowi wprowadzenie do badania i terapii kręgosłupa. Zasadniczym celem tej części jest dostarczenie dokładnych informacji, kiedy i jak można leczyć zachowawczo pacjenta z dolegliwościami bólowymi dolnej części kręgosłupa, a kiedy należy taką osobę skierować na dokładniejsze badania czy do innego specjalisty. 

  W czasie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące badania i terapii połączeń obręczy biodrowej i lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz zasady badania piersiowej części kręgosłupa. Zagadnienia te zostaną przedstawione w podobnej kolejności, jak w poprzednich częściach. 

  Przedstawione zostaną również zasady badania i leczenia tkanki nerwowej         z uwzględnieniem nerwu kulszowego i udowego.

  Uzupełnienie wiadomości z tej części uczestnicy znajdą w części 4 oraz 7 szkolenia.

  Część 4: OWS – badanie i leczenie górnej części kręgosłupa

  W pierwszej części tego szkolenia przedstawione zostaną zasady terapii piersiowego odcinka kręgosłupa. W drugiej części kursu uczestnicy poznają zasady badania i leczenia szyjnego odcinka kręgosłupa z uwzględnieniem górnej i dolnej jego części. 

  Głównym zadaniem górnej części kręgosłupa jest utrzymanie stabilności. Z kolei zadaniem dolnej części kręgosłupa szyjnego jest zapewnienie należnej ruchomości. 

  Z tego względu w czasie szkolenia dużą uwagę zwraca się na opanowanie przez uczestników sposobów wykonywania testów bezpieczeństwa, badania głównych nerwów kończyny górnej (pośrodkowego, łokciowego i promieniowego), sprawdzania zakresu ruchomości kątowej i translatorycznej poszczególnych segmentów ruchowych. W zależności od wyników badania osoby szkolące się będą uczyły się jak dobrać odpowiednie techniki lecznicze. 

  Uzupełnienie wiadomości z tej części uczestnicy znajdą w części 8 szkolenia.

  Część 5: AEX1 – badanie i leczenie mięśni (rozciąganie) oraz techniki zaawansowane stawów kończyny dolnej

  Kurs ten jest kontynuacją pierwszej części szkolenia. W czasie jego trwania uczestnicy będą doskonalić proces diagnozowania dysfunkcji kończyny dolnej z uwzględnieniem testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne oraz techniki leczenia stawów i mięśni kończyn dolnych w tym masażu poprzecznego i poizometrycznej relaksacji przedstawionej przez Olafa Evjentha. W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się na zasady wnioskowania klinicznego, leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych            i programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych. 

  Część 6: AEX2 – badanie i leczenie mięśni (rozciąganie) oraz techniki zaawansowane stawów kończyny górnej

  Kurs ten jest kontynuacją drugiej części szkolenia. W czasie jego trwania uczestnicy będą doskonalić proces diagnozowania dysfunkcji kończyny górnej  z uwzględnieniem testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne oraz techniki leczenia stawów i mięśni kończyn górnych w tym masażu poprzecznego i poizometrycznej relaksacji przedstawionej przez Olafa Evjentha. W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się  na zasady wnioskowania klinicznego, leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych i programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych. 

  Część 7: AWS1 – Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa – techniki zaawansowane stawów i mięśni

  Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 3 (UWS). W części tej uczestnicy będą doskonalić techniki badania i terapii stawów obręczy biodrowej oraz lędźwiowej i piersiowej części kręgosłupa. Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u  pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu czy u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego.  W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się na umiejętne stosowanie testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,  zasady wnioskowania klinicznego, leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych i programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych. 

  Część 8: AWS2 – Badanie i leczenie odcinka szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych – techniki zaawansowane stawów i mięśni

  Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 4 (OWS). W części tej uczestnicy będą doskonalić techniki badania i terapii szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u  pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu, u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego.  W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się na umiejętne stosowanie testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,  zasady wnioskowania klinicznego, leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych i programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych. 

  Część 9: REHA – Medyczny trening rehabilitacyjny według koncepcji Kaltenborna-Evjentha

  Medyczny Trening Rehabilitacyjny stanowi swego rodzaju uzupełnienie poprzednich szkoleń. Podstawowym celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z teorią i praktyką treningu sportowego. Część tego szkolenia opracowanego przez Lasse Thue i Christiana Gloecka (instruktorów metody Kaltenborna-Evjenta) prowadzona jest na siłowni. Pozwala to na szczegółową analizę i praktyczne pokazanie oraz przećwiczenie ćwiczeń zalecanych w różnych fazach leczenia z uwzględnieniem ćwiczeń wykonywanych samodzielnie przez pacjentów. 

  Prowadzący

  Dr Mirosław Kokosz

  Pracownik Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Instruktor metody Kaltenborna od 1996 roku.

  Współautor popularnego podręcznika „Kinezyterapia” pod redakcją prof. Andrzeja Zembatego. Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii. Działalność naukowo-dydaktyczną od ponad 15 lat łączy z pracą w prywatnym gabinecie fizjoterapii. 

  Obszar specjalizacji: leczenie problemów przeciążeniowo-bólowych stawów kręgosłupa i stawów obwodowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień niestabilności i zaburzeń kontroli sensomotorycznej. 

  Asystent

  Witold Sodel

  Witold Sodel

  Absolwent AWF Katowice na wydziale fizjoterapii 

  Od 2004 roku pracuje zawodowo z pacjentami

  • Asystent metody Kaltenborn – Evjenth
  • Autor szkolenia dla fizjoterapeutów „Diagnostyka i terapia kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego oraz piersiowo – szyjnego”, szkolenia prowadzi od 2011r
  • Autor książki „Cuda w rehabilitacji czy istnieją?”
  • Współwłaściciel i współzałożyciel Centrum Medycznego CTM Kokosz & Sodel
  • Wykładowca w Polskiej Akademi OMT (Ortopedyczna Terapia Manualna)
  • 2023 instruktor w projekcie szkoleniowym KIF – Krajowa Izba Fizjoterapii

  Mamy ostatnie 5 wolnych miejsc, a szkolenie rozpoczynamy za:

  • 00DNI
  • 00GODZIN
  • 00MINUT
  • 00SEKUND

  Kupując szkolenie, otrzymasz trzy webinary o wartości 291 zł za darmo!

  Dołącz do szkolenia

  Terapia Manualna
  Wg Koncepcji Kaltenborna-Evjentha

  • 4 dni szkolenia
  • Certyfikat

  Moduł Pierwszy

  5-6 marca 2022

  1650 zł

  lub 10 x 165 zł

  1 Moduł – UEX

  22-25 czerwca 2023

  1500 zł

  lub 10 x 150 zł

  Gwarancja ceny na wszystkie moduły

  3 Moduł – UWS

  7-10 września 2023

  1400 zł

  lub 10 x 140 zł

  5 Moduł – AEX1

  15-18 czerwca 2023

  1400 zł

  lub 10 x 140 zł

  Lokalizacja szkolenia

  Masz pytania? Napisz do Nas!

   Scroll to Top