Szkolenie z Terapii Manualnej wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha

To jedna z czterech głównych koncepcji współczesnej terapii manualnej cechująca się bardzo precyzyjną diagnostyką i skutecznymi sposobami postępowania terapeutycznego w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu.

Na szkoleniu zdobędziesz cenną wiedzę i umiejętności oraz udoskonalisz swój warsztat pracy, dzięki czemu pomożesz swoim pacjentom wrócić do pełnej sprawności.

1 Moduł UEX rusza już 13 czerwca!

Do 31 maja obowiązuje cena promocyjna 1600 zł.

Rejestracja w trakcie trwania promocji daje gwarancję zachowania takiej ceny na pozostałe moduły.
 
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty 0%
 
Zarejestruj się już dziś i skorzystaj z preferencyjnych warunków!

Jak wygląda szkolenie?

Składa się z dziewięciu 4-dniowych etapów, które mają na celu przekazać wiedzę dotyczącą:

Anatomii, anatomii palpacyjnej, biomechaniki, patologii i kliniki tkanek narządu ruchu kończyn dolnych i górnych oraz kręgosłupa i stawów skroniowo-żuchwowych.

Badania pozwalającego na rozpoznanie głównej przyczyny powodującej dysfunkcję narządu ruchu i/lub na konieczność przekierowania osoby badanej do innych specjalistów z zakresu ochrony zdrowia

Planowania i prowadzenia procesu terapeutycznego (działania przeciwbólowe i rozluźniające; techniki zwiększające ruchomość stawów; praca na tkankach miękkich pozwalająca przywrócić ich stan równowagi, w tym rozluźnienie lub wzmocnienie mięśni; poprawa napięcia i ślizgu struktur nerwowych; ćwiczenia stabilizacyjne i sensomotoryczne; działania o charakterze profilaktyki wtórnej i pierwotnej, porady dotyczące ergonomii, autoterapii i ewentualnego wykorzystania pomocy ortopedycznych.

Ukończenie wszystkich etapów (9 etapów po 32 godziny) pozwoli Ci przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po jego zdaniu uzyskasz Certyfikat Terapii Manualnej z zakresu koncepcji Kaltenborna-Evjentha. 

Szkolenie Terapia Manualna Wg Koncepcji Kaltenborna-Evjentha

Mamy ostatnie 5 wolnych miejsc, a szkolenie rozpoczynamy za:

 • 00DNI
 • 00GODZIN
 • 00MINUT
 • 00SEKUND

Szkolenia CTM w liczbach

Osób ukończyło nasze szkolenia
999 +
Lat praktycznego doświadczenia
0 +
Przeprowadzonych szkoleń
0 +

Plan szkoleń Kaltenborn-Evjenth

Moduł 1: UEX – badanie i leczenie kończyny dolnej

Kurs ten stanowi swego rodzaju wprowadzenie do metody. Pozwala na wyjaśnienie pojęć oraz zasad badania i sposobów terapeutycznych wykorzystywanych w tej koncepcji. 

W czasie szkolenia poznasz techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni kończyny dolnej (stawy stopy, staw kolanowy, staw biodrowy). Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym.

W każdym z obszarów dr Mirosław Kokosz przedstawi wiedzę dotyczącą:

 • anatomii i biomechaniki,
 • badania palpacyjnego,
 • oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych,
 • wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej,
 • technik stabilizacyjnych. 

Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 5 szkolenia.

Moduł 2: OEX – badanie i leczenie kończyny górnej

W czasie tego szkolenia poznasz techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni kończyny górnej (obszar stawów ręki, stawów przedramienia i stawu łokciowego oraz stawów obręczy barkowej). 

Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym.

W każdym z obszarów dr Mirosław Kokosz przedstawi wiedzę dotyczącą:

 • anatomii i biomechaniki,
 • badania palpacyjnego,
 • oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych,
 • wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej,
 • technik stabilizacyjnych. 

Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 6 szkolenia.

Moduł 3: UWS – badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa

Szkolenie to stanowi wprowadzenie do badania i terapii kręgosłupa. Zasadniczym celem tej części jest dostarczenie dokładnych informacji, kiedy i jak można leczyć zachowawczo pacjenta z dolegliwościami bólowymi dolnej części kręgosłupa, a kiedy należy taką osobę skierować na dokładniejsze badania czy do innego specjalisty. 

W czasie szkolenia dr Mirosław Kokosz przedstawi zagadnienia dotyczące badania i terapii połączeń obręczy biodrowej i lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz zasady badania piersiowej części kręgosłupa. Zagadnienia te zostaną przedstawione w podobnej kolejności, jak w poprzednich częściach. 

Prowadzący przedstawi również zasady badania i leczenia tkanki nerwowej z uwzględnieniem nerwu kulszowego i udowego. Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 4 oraz 7 szkolenia.

Moduł 4: OWS – badanie i leczenie górnej części kręgosłupa

W pierwszej części tego szkolenia dr Kokosz zaprezentuje zasady terapii piersiowego odcinka kręgosłupa. W drugiej części kursu poznasz zasady badania i leczenia szyjnego odcinka kręgosłupa z uwzględnieniem górnej i dolnej jego części. 

Głównym zadaniem górnej części kręgosłupa jest utrzymanie stabilności. Z kolei zadaniem dolnej części kręgosłupa szyjnego jest zapewnienie należnej ruchomości. 

Z tego względu w czasie szkolenia dużą uwagę zwraca się na to, abyś opanował sposoby: 

 • wykonywania testów bezpieczeństwa, 
 • badania głównych nerwów kończyny górnej (pośrodkowego, łokciowego i promieniowego), 
 • sprawdzania zakresu ruchomości kątowej i translatorycznej poszczególnych segmentów ruchowych. 

W zależności od wyników badania będziesz uczył się, jak dobrać odpowiednie techniki lecznicze. Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 8 szkolenia.

Moduł 5: AEX1 – badanie i leczenie mięśni (rozciąganie) oraz techniki zaawansowane stawów kończyny dolnej

Kurs ten jest kontynuacją części 1 szkolenia. W czasie jego trwania będziesz doskonalić proces diagnozowania dysfunkcji kończyny dolnej z uwzględnieniem testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne oraz techniki leczenia stawów i mięśni kończyn dolnych w tym masażu poprzecznego i poizometrycznej relaksacji przedstawionej przez Olafa Evjentha. 

Szkolenie pozwala na przyswojenie:

 • zasad wnioskowania klinicznego, 
 • leczenia z uwzględnieniem testów kontrolnych,
 • w trakcie szkolenia omówione zostaną zasady szybkiego diagnozowania i skutecznej terapii najczęstszych dysfunkcji w obrębie kończyny dolnej,
 • programowania postępowania w wybranych przypadkach klinicznych (w czasie kursu planowana jest nadzorowana praca w grupach z pacjentami CTM Tychy).

Moduł 6: AEX2 – badanie i leczenie mięśni (rozciąganie) oraz techniki zaawansowane stawów kończyny górnej

Kurs ten jest kontynuacją części 2 szkolenia. W czasie jego trwania będziesz doskonalić proces diagnozowania dysfunkcji kończyny górnej z uwzględnieniem testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne oraz techniki leczenia stawów i mięśni kończyn górnych w tym masażu poprzecznego i poizometrycznej relaksacji przedstawionej przez Olafa Evjentha. 

W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się na: 

 • zasady wnioskowania klinicznego, 
 • leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych, 
 • w trakcie szkolenia omówione zostaną zasady szybkiego diagnozowania i skutecznej terapii najczęstszych dysfunkcji w obrębie kończyny górnej, 
 • programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych (w czasie kursu planowana jest nadzorowana praca w grupach z pacjentami CTM Tychy).

Moduł 7: AWS1 – Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa – techniki zaawansowane stawów i mięśni

Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 3 (UWS)W części tej będziesz doskonalić techniki badania i terapii stawów obręczy biodrowej oraz lędźwiowej i piersiowej części kręgosłupa. 

Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu czy u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego. 

Podczas tej części nauczysz się:

 • odpowiedniego stosowania testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,  
 • zasad wnioskowania klinicznego, 
 • leczenia z uwzględnieniem testów kontrolnych,
 • w trakcie szkolenia omówione zostaną zasady szybkiego diagnozowania i skutecznej terapii najczęstszych dysfunkcji w obrębie lędźwiowej i piersiowej części kręgosłupa,
 • programowania postępowania w wybranych przypadkach klinicznych (w czasie kursu planowana jest nadzorowana praca w grupach z pacjentami CTM Tychy).

Moduł 8: AWS2 – Badanie i leczenie odcinka szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych – techniki zaawansowane stawów i mięśni

Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 4 (OWS)W części tej będziesz doskonalić techniki badania i terapii szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. 

Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu, a także u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego.  

W czasie tego szkolenia prowadzący kładzie nacisk na:

 • umiejętne stosowanie testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,
 • zasady wnioskowania klinicznego, 
 • leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych,
 • w trakcie szkolenia omówione zostaną zasady szybkiego diagnozowania i skutecznej terapii najczęstszych dysfunkcji w obrębie piersiowej i szyjnej części kręgosłupa,
 • programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych (w czasie kursu planowana jest nadzorowana praca w grupach z pacjentami CTM Tychy).

Moduł 9: REHA – Medyczny trening rehabilitacyjny według koncepcji Kaltenborna-Evjentha

Medyczny Trening Rehabilitacyjny stanowi swego rodzaju uzupełnienie poprzednich szkoleń. Podstawowym celem tego kursu jest zapoznanie Cię z teorią i praktyką treningu sportowego. Część tego szkolenia opracowanego przez Lasse Thue i Christiana Gloecka (instruktorów metody Kaltenborna-Evjenta) prowadzona jest na siłowni. 

Pozwala to na szczegółową analizę i praktyczne pokazanie oraz przećwiczenie ćwiczeń zalecanych w różnych fazach leczenia z uwzględnieniem ćwiczeń wykonywanych samodzielnie przez pacjentów.

Zarezerwuj swoje miejsce

Plan szkoleń metodą Kaltenborna

Część 1: UEX – badanie i leczenie kończyny dolnej

Kurs ten stanowi swego rodzaju wprowadzenie do metody. Pozwala na wyjaśnienie pojęć oraz zasad badania i sposobów terapeutycznych wykorzystywanych w tej koncepcji.  W czasie szkolenia poznasz techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni kończyny dolnej (stawy stopy, staw kolanowy, staw biodrowy). Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym. W każdym z obszarów dr Mirosław Kokosz przedstawi wiedzę dotyczącą:
 • anatomii i biomechaniki,
 • badania palpacyjnego,
 • oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych,
 • wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej,
 • technik stabilizacyjnych. 
Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 5 szkolenia.
Kurs ten stanowi swego rodzaju wprowadzenie do metody. Pozwala na wyjaśnienie pojęć oraz zasad badania i sposobów terapeutycznych wykorzystywanych w tej koncepcji. 
Czytaj więcej… W czasie szkolenia poznasz techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni kończyny dolnej (stawy stopy, staw kolanowy, staw biodrowy). Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym. W każdym z obszarów dr Mirosław Kokosz przedstawi wiedzę dotyczącą:
 • anatomii i biomechaniki,
 • badania palpacyjnego,
 • oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych,
 • wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej,
 • technik stabilizacyjnych. 
Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 5 szkolenia.

Część 2: OEX – badanie i leczenie kończyny górnej

W czasie tego szkolenia poznasz techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni kończyny górnej (obszar stawów ręki, stawów przedramienia i stawu łokciowego oraz stawów obręczy barkowej).  Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym. W każdym z obszarów dr Mirosław Kokosz przedstawi wiedzę dotyczącą:
 • anatomii i biomechaniki,
 • badania palpacyjnego,
 • oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych,
 • wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej,
 • technik stabilizacyjnych. 
Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 6 szkolenia.
W czasie tego szkolenia poznasz techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni kończyny górnej (obszar stawów ręki, stawów przedramienia i stawu łokciowego oraz stawów obręczy barkowej).

Czytaj więcej…


Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym. W każdym z obszarów dr Mirosław Kokosz przedstawi wiedzę dotyczącą:

 • anatomii i biomechaniki,
 • badania palpacyjnego,
 • oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych,
 • wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej,
 • technik stabilizacyjnych.
Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 6 szkolenia.

Część 3: UWS – badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa

Szkolenie to stanowi wprowadzenie do badania i terapii kręgosłupa. Zasadniczym celem tej części jest dostarczenie dokładnych informacji, kiedy i jak można leczyć zachowawczo pacjenta z dolegliwościami bólowymi dolnej części kręgosłupa, a kiedy należy taką osobę skierować na dokładniejsze badania czy do innego specjalisty. 

W czasie szkolenia dr Mirosław Kokosz przedstawi zagadnienia dotyczące badania i terapii połączeń obręczy biodrowej i lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz zasady badania piersiowej części kręgosłupa. Zagadnienia te zostaną przedstawione w podobnej kolejności, jak w poprzednich częściach. 

Prowadzący przedstawi również zasady badania i leczenia tkanki nerwowej z uwzględnieniem nerwu kulszowego i udowego. Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 4 oraz 7 szkolenia.

Szkolenie to stanowi wprowadzenie do badania i terapii kręgosłupa. Zasadniczym celem tej części jest dostarczenie dokładnych informacji, kiedy i jak można leczyć zachowawczo pacjenta z dolegliwościami bólowymi dolnej części kręgosłupa, a kiedy należy taką osobę skierować na dokładniejsze badania czy do innego specjalisty. 

Czytaj więcej…


W czasie szkolenia dr Mirosław Kokosz przedstawi zagadnienia dotyczące badania i terapii połączeń obręczy biodrowej i lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz zasady badania piersiowej części kręgosłupa. Zagadnienia te zostaną przedstawione w podobnej kolejności, jak w poprzednich częściach.  Prowadzący przedstawi również zasady badania i leczenia tkanki nerwowej z uwzględnieniem nerwu kulszowego i udowego. Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 4 oraz 7 szkolenia.

Część 4: OWS – badanie i leczenie górnej części kręgosłupa

W pierwszej części tego szkolenia dr Kokosz zaprezentuje zasady terapii piersiowego odcinka kręgosłupa. W drugiej części kursu poznasz zasady badania i leczenia szyjnego odcinka kręgosłupa z uwzględnieniem górnej i dolnej jego części. 

Głównym zadaniem górnej części kręgosłupa jest utrzymanie stabilności. Z kolei zadaniem dolnej części kręgosłupa szyjnego jest zapewnienie należnej ruchomości. 

Z tego względu w czasie szkolenia dużą uwagę zwraca się na to, abyś opanował sposoby: 

 • wykonywania testów bezpieczeństwa, 
 • badania głównych nerwów kończyny górnej (pośrodkowego, łokciowego i promieniowego), 
 • sprawdzania zakresu ruchomości kątowej i translatorycznej poszczególnych segmentów ruchowych. 

W zależności od wyników badania będziesz uczył się, jak dobrać odpowiednie techniki lecznicze. Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 8 szkolenia.

W pierwszej części tego szkolenia dr Kokosz zaprezentuje zasady terapii piersiowego odcinka kręgosłupa. W drugiej części kursu poznasz zasady badania i leczenia szyjnego odcinka kręgosłupa z uwzględnieniem górnej i dolnej jego części. 

Czytaj więcej…


Głównym zadaniem górnej części kręgosłupa jest utrzymanie stabilności. Z kolei zadaniem dolnej części kręgosłupa szyjnego jest zapewnienie należnej ruchomości.  Z tego względu w czasie szkolenia dużą uwagę zwraca się na to, abyś opanował sposoby: 

 • wykonywania testów bezpieczeństwa, 
 • badania głównych nerwów kończyny górnej (pośrodkowego, łokciowego i promieniowego), 
 • sprawdzania zakresu ruchomości kątowej i translatorycznej poszczególnych segmentów ruchowych. 
W zależności od wyników badania będziesz uczył się, jak dobrać odpowiednie techniki lecznicze. Uzupełnienie wiadomości z tej części znajdziesz w części 8 szkolenia.

Część 5: AEX1 – badanie i leczenie mięśni (rozciąganie) oraz techniki zaawansowane stawów kończyny dolnej

Kurs ten jest kontynuacją części 1 szkolenia. W czasie jego trwania będziesz doskonalić proces diagnozowania dysfunkcji kończyny dolnej z uwzględnieniem testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne oraz techniki leczenia stawów i mięśni kończyn dolnych w tym masażu poprzecznego i poizometrycznej relaksacji przedstawionej przez Olafa Evjentha. 

Szkolenie pozwala na przyswojenie:

 • zasad wnioskowania klinicznego, 
 • leczenia z uwzględnieniem testów kontrolnych,
 • programowania postępowania w wybranych przypadkach klinicznych.

Część 6: AEX2 – badanie i leczenie mięśni (rozciąganie) oraz techniki zaawansowane stawów kończyny górnej

W czasie jego trwania będziesz doskonalić proces diagnozowania dysfunkcji kończyny górnej z uwzględnieniem testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne oraz techniki leczenia stawów i mięśni kończyn górnych w tym masażu poprzecznego i poizometrycznej relaksacji przedstawionej przez Olafa Evjentha. 

W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się na: 

 • zasady wnioskowania klinicznego, 
 • leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych, 
 • programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych.

Część 7: AWS1 – Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa – techniki zaawansowane stawów i mięśni

Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 3 (UWS)W części tej będziesz doskonalić techniki badania i terapii stawów obręczy biodrowej oraz lędźwiowej i piersiowej części kręgosłupa. 

Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu czy u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego. 

Podczas tej części nauczysz się:

 • odpowiedniego stosowania testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,  
 • zasad wnioskowania klinicznego, 
 • leczenia z uwzględnieniem testów kontrolnych,
 • programowania postępowania w wybranych przypadkach klinicznych.
Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 3 (UWS)W części tej będziesz doskonalić techniki badania i terapii stawów obręczy biodrowej oraz lędźwiowej i piersiowej części kręgosłupa. 

Czytaj więcej…


Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu czy u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego.  Podczas tej części nauczysz się:

 • odpowiedniego stosowania testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,  
 • zasad wnioskowania klinicznego, 
 • leczenia z uwzględnieniem testów kontrolnych,
 • programowania postępowania w wybranych przypadkach klinicznych.

Część 8: AWS2 – Badanie i leczenie odcinka szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych – techniki zaawansowane stawów i mięśni

Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 4 (OWS). W części tej będziesz doskonalić techniki badania i terapii szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. 

Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu, a także u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego.  

W czasie tego szkolenia prowadzący kładzie nacisk na:

 • umiejętne stosowanie testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,
 • zasady wnioskowania klinicznego, 
 • leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych,
 • programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych.
Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 4 (OWS). W części tej będziesz doskonalić techniki badania i terapii szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. 

Czytaj więcej…


Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu, a także u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego.   W czasie tego szkolenia prowadzący kładzie nacisk na:

 • umiejętne stosowanie testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,
 • zasady wnioskowania klinicznego, 
 • leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych,
 • programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych.

Część 9: REHA – Medyczny trening rehabilitacyjny według koncepcji Kaltenborna-Evjentha

Medyczny Trening Rehabilitacyjny stanowi swego rodzaju uzupełnienie poprzednich szkoleń. Podstawowym celem tego kursu jest zapoznanie Cię z teorią i praktyką treningu sportowego. Część tego szkolenia opracowanego przez Lasse Thue i Christiana Gloecka (instruktorów metody Kaltenborna-Evjenta) prowadzona jest na siłowni. 

Pozwala to na szczegółową analizę i praktyczne pokazanie oraz przećwiczenie ćwiczeń zalecanych w różnych fazach leczenia z uwzględnieniem ćwiczeń wykonywanych samodzielnie przez pacjentów.

Zarezerwuj swoje miejsce

Zdjęcia ze szkolenia

Prowadzący

Dr Mirosław Kokosz

Pracownik Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Instruktor metody Kaltenborna od 1996 roku.

Współautor popularnego podręcznika „Kinezyterapia” pod redakcją prof. Andrzeja Zembatego. Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii. Działalność naukowo-dydaktyczną od ponad 15 lat łączy z pracą w prywatnym gabinecie fizjoterapii. 

Obszar specjalizacji: leczenie problemów przeciążeniowo-bólowych stawów kręgosłupa i stawów obwodowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień niestabilności i zaburzeń kontroli sensomotorycznej. 

Asystent

Witold Sodel

Witold Sodel

Absolwent AWF Katowice na wydziale fizjoterapii 

Od 2004 roku pracuje zawodowo z pacjentami

 • Asystent metody Kaltenborn – Evjenth
 • Autor szkolenia dla fizjoterapeutów „Diagnostyka i terapia kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego oraz piersiowo – szyjnego”, szkolenia prowadzi od 2011r
 • Autor książki „Cuda w rehabilitacji czy istnieją?”
 • Współwłaściciel i współzałożyciel Centrum Medycznego CTM Kokosz & Sodel
 • Wykładowca w Polskiej Akademi OMT (Ortopedyczna Terapia Manualna)
 • 2023 instruktor w projekcie szkoleniowym KIF – Krajowa Izba Fizjoterapii

Kupując szkolenie otrzymasz 4 webinary o wartości 388 zł bezpłatnie

Dołącz do szkolenia

Terapia Manualna
Wg Koncepcji Kaltenborna-Evjentha

Co zyskasz?

 • 4 dni szkolenia
 • Certyfikat ukończenia

Moduł Pierwszy

5-6 marca 2022

1650 zł

lub 10 x 165 zł

3 Edycja 2 Moduł - OEX

01-04 lutego 2024 

1900 zł

lub 10 x 190 zł

Gwarancja ceny na wszystkie moduły

1-2 Edycja 8 Moduł - AWS2

26-29 wrzesień 2024

1900 zł

lub 10 x 190 zł

1 Edycja 6 Moduł – AEX2

05-08 października 2023

1900 zł

lub 10 x 190 zł

4 Edycja 2 Moduł - OEX

05-08 wrzesień 2024

1900 zł

lub 10 x 190 zł

3 Edycja 3 Moduł - UWS

18-21 kwietnia 2024

1900 zł

lub 10 x 190 zł

4 Edycja 1 Moduł: UEX

Termin planowany 

1600 zł

1900 zł

lub 10 x 160 zł

Lokalizacja szkolenia

Masz pytania? Napisz do Nas!

  Scroll to Top