Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha

Metoda Kaltenborna-Evjentha to jedna z czterech głównych koncepcji współczesnej terapii manualnej cechująca się bardzo precyzyjną diagnostyką i skutecznymi sposobami postępowania terapeutycznego. 

Twórcami tego systemu byli dwaj fizjoterapeuci norwescy: Freddy Kaltenborn oraz Olaf Evjenth, którzy w połowie XX wieku skodyfikowali wiedzę z różnych obszarów min.: osteopatii, chiropraktyki, medycyny ortopedycznej, gimnastyki leczniczej, sportu, medycznego treningu terapeutycznego i fizjoterapii. Dzięki temu powstał kompleksowy sposób postępowania pozwalający na precyzyjne badanie i skuteczne leczenie ortopedycznych dysfunkcji narządu ruchu. 

Mamy ostatnie 5 wolnych miejsc, a szkolenie rozpoczynamy za:

 • 00DNI
 • 00GODZIN
 • 00MINUT
 • 00SEKUND

Zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj i odbierz 3 webinary o wartości 291 zł za darmo

Rezerwuje swoje miejsce

Szkolenie rozpocznie się za:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut

Zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj

Moduł 1: 10-13 Lutego 2022 roku, Tychy

Rezerwuje swoje miejsceWięcej informacji

Szkolenie rozpocznie się za:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut

Szkolenie składa się z dziewięciu 4-dniowych etapów mających na celu przekazanie specjalistom pracującym w obszarze fizjoterapii kompleksowej wiedzy dotyczącej:

 • anatomii, anatomii palpcyjnej, biomechaniki, patologii i kliniki tkanek narządu ruchu kończyn dolnych i górnych oraz kręgosłupa i stawów skroniowo-żuchwowych
 • uporządkowanego badania pozwalającego na rozpoznanie głównej przyczyny powodującej dysfunkcję narządu ruchu i/lub na konieczność przekierowania osoby badanej do innych specjalistów z zakresu ochrony zdrowia
 • planowania i prowadzenia procesu terapeutycznego (działania przeciwbólowe     i rozluźniające; techniki zwiększające ruchomość stawów; praca na tkankach miękkich pozwalająca przywrócić ich stan równowagi, w tym rozluźnienie lub wzmocnienie mięśni; poprawa napięcia i ślizgu struktur nerwowych; ćwiczenia stabilizacyjne i sensomotoryczne; działania o charakterze profilaktyki wtórnej      i pierwotnej, porady dotyczące ergonomii, autoterapii i ewentualnego wykorzystania pomocy ortopedycznych.

Ukończenie wszystkich etapów (9 etapów po 32 godziny) pozwala przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po jego zdaniu uzyskuje się Certyfikat Terapii Manualnej z zakresu koncepcji Kaltenborna-Evjentha.  

Szkolenia
Szkolenie Terapia Manualna Wg Koncepcji Kaltenborna-Evjentha
Numer Symbol Zakres
1
UEX
Badanie i leczenie kończyny dolnej
2
OEX
Badanie i leczenie kończyny górnej
2
UWS
Badanie i leczenie lędźwiowego odcinka kręgosłupa i miednicy
4
OWS
Badanie i leczenie lędźwiowego szyjnego oraz piersiowego odcinka kręgosłupa
5
AEX1
Kurs zaawansowany badania i leczenia kończyny dolnej oraz rozciąganie mięśni kończyny dolnej
6
AEX2
Kurs zaawansowany badania i leczenia kończyny górnej oraz rozciągnie mięśni kończyny górnej
7
AWS1
Kurs zaawansowany dla odcinka lędźwiowego oraz piersiowego kręgosłupa i miednicy
8
AWS2
Kurs zaawansowany dla odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych
9
MT-REHA
Trening rehabilitacyjny

Zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj i odbierz 3 webinary o wartości 291 zł za darmo

Chcę zapisać się na szkolenie

Plan szkoleń metoda Kaltenborna

Część 1: UEX – badanie i leczenie kończyny dolnej

Kurs ten stanowi swego rodzaju wprowadzenie do metody, pozwala na wyjaśnienie pojęć oraz zasad badania i sposobów terapeutycznych wykorzystywanych w tej koncepcji. 

W czasie szkolenia uczestnicy poznają techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni kończyny dolnej (stawy stopy, staw kolanowy, staw biodrowy).

Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym. W każdym z obszarów przedstawiono wiedzę dotyczącą: anatomii i biomechaniki, badania palpacyjnego, oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych, wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej, technik stabilizacyjnych. 

Uzupełnienie wiadomości z tej części uczestnicy znajdą w części 5 szkolenia.

Część 2: OEX – badanie i leczenie kończyny górnej

W czasie tego szkolenia uczestnicy poznają techniki badania oraz leczenia stawów i mięśni  kończyny górnej (obszar stawów ręki, stawów przedramienia i stawu łokciowego oraz stawów obręczy barkowej). 

Scharakteryzowane i przećwiczone zostają zasady badania pozwalające na rozpoznanie uszkodzonej tkanki (mięsień, staw, nerw) oraz zasady leczenia stosowane w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym.  W każdym z obszarów przedstawiono wiedzę dotyczącą: anatomii i biomechaniki, badania palpacyjnego, oceny funkcjonowania stawów i tkanek okołostawowych, wykorzystania technik rozluźniających i przeciwbólowych, poprawiających zakres ruchomości biernej i czynnej, technik stabilizacyjnych. 

Uzupełnienie wiadomości z tej części uczestnicy znajdą w części 6 szkolenia.

Część 3: UWS – badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa

Szkolenie to stanowi wprowadzenie do badania i terapii kręgosłupa. Zasadniczym celem tej części jest dostarczenie dokładnych informacji, kiedy i jak można leczyć zachowawczo pacjenta z dolegliwościami bólowymi dolnej części kręgosłupa, a kiedy należy taką osobę skierować na dokładniejsze badania czy do innego specjalisty. 

W czasie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące badania i terapii połączeń obręczy biodrowej i lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz zasady badania piersiowej części kręgosłupa. Zagadnienia te zostaną przedstawione w podobnej kolejności, jak w poprzednich częściach. 

Przedstawione zostaną również zasady badania i leczenia tkanki nerwowej         z uwzględnieniem nerwu kulszowego i udowego.

Uzupełnienie wiadomości z tej części uczestnicy znajdą w części 4 oraz 7 szkolenia.

Część 4: OWS – badanie i leczenie górnej części kręgosłupa

W pierwszej części tego szkolenia przedstawione zostaną zasady terapii piersiowego odcinka kręgosłupa. W drugiej części kursu uczestnicy poznają zasady badania i leczenia szyjnego odcinka kręgosłupa z uwzględnieniem górnej i dolnej jego części. 

Głównym zadaniem górnej części kręgosłupa jest utrzymanie stabilności. Z kolei zadaniem dolnej części kręgosłupa szyjnego jest zapewnienie należnej ruchomości. 

Z tego względu w czasie szkolenia dużą uwagę zwraca się na opanowanie przez uczestników sposobów wykonywania testów bezpieczeństwa, badania głównych nerwów kończyny górnej (pośrodkowego, łokciowego i promieniowego), sprawdzania zakresu ruchomości kątowej i translatorycznej poszczególnych segmentów ruchowych. W zależności od wyników badania osoby szkolące się będą uczyły się jak dobrać odpowiednie techniki lecznicze. 

Uzupełnienie wiadomości z tej części uczestnicy znajdą w części 8 szkolenia.

Część 5: AEX1 – badanie i leczenie mięśni (rozciąganie) oraz techniki zaawansowane stawów kończyny dolnej

Kurs ten jest kontynuacją pierwszej części szkolenia. W czasie jego trwania uczestnicy będą doskonalić proces diagnozowania dysfunkcji kończyny dolnej z uwzględnieniem testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne oraz techniki leczenia stawów i mięśni kończyn dolnych w tym masażu poprzecznego i poizometrycznej relaksacji przedstawionej przez Olafa Evjentha. W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się na zasady wnioskowania klinicznego, leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych            i programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych. 

Część 6: AEX2 – badanie i leczenie mięśni (rozciąganie) oraz techniki zaawansowane stawów kończyny górnej

Kurs ten jest kontynuacją drugiej części szkolenia. W czasie jego trwania uczestnicy będą doskonalić proces diagnozowania dysfunkcji kończyny górnej  z uwzględnieniem testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne oraz techniki leczenia stawów i mięśni kończyn górnych w tym masażu poprzecznego i poizometrycznej relaksacji przedstawionej przez Olafa Evjentha. W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się  na zasady wnioskowania klinicznego, leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych i programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych. 

Część 7: AWS1 – Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa – techniki zaawansowane stawów i mięśni

Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 3 (UWS). W części tej uczestnicy będą doskonalić techniki badania i terapii stawów obręczy biodrowej oraz lędźwiowej i piersiowej części kręgosłupa. Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u  pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu czy u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego.  W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się na umiejętne stosowanie testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,  zasady wnioskowania klinicznego, leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych i programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych. 

Część 8: AWS2 – Badanie i leczenie odcinka szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych – techniki zaawansowane stawów i mięśni

Kurs ten stanowi rozwinięcie szkolenia podstawowego numer 4 (OWS). W części tej uczestnicy będą doskonalić techniki badania i terapii szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Pozwoli to na bardziej skuteczną pracę u  pacjentów z dolegliwościami dyskopochodnymi, u osób z hipomobilnością i/lub z niestabilnością na poziomie danego segmentu, u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego.  W czasie tego szkolenia dużą uwagę zwraca się na umiejętne stosowanie testów różnicowych wywołujących i likwidujących objawy subiektywne,  zasady wnioskowania klinicznego, leczenie z uwzględnieniem testów kontrolnych i programowanie postępowania w wybranych przypadkach klinicznych. 

Część 9: REHA – Medyczny trening rehabilitacyjny według koncepcji Kaltenborna-Evjentha

Medyczny Trening Rehabilitacyjny stanowi swego rodzaju uzupełnienie poprzednich szkoleń. Podstawowym celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z teorią i praktyką treningu sportowego. Część tego szkolenia opracowanego przez Lasse Thue i Christiana Gloecka (instruktorów metody Kaltenborna-Evjenta) prowadzona jest na siłowni. Pozwala to na szczegółową analizę i praktyczne pokazanie oraz przećwiczenie ćwiczeń zalecanych w różnych fazach leczenia z uwzględnieniem ćwiczeń wykonywanych samodzielnie przez pacjentów. 

Prowadzący

Dr Mirosław Kokosz

Pracownik Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Instruktor metody Kaltenborna od 1996 roku.

Współautor popularnego podręcznika „Kinezyterapia” pod redakcją prof. Andrzeja Zembatego. Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii. Działalność naukowo-dydaktyczną od ponad 15 lat łączy z pracą w prywatnym gabinecie fizjoterapii. 

Obszar specjalizacji: leczenie problemów przeciążeniowo-bólowych stawów kręgosłupa i stawów obwodowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień niestabilności i zaburzeń kontroli sensomotorycznej. 

Asystent

Witold Sodel

Witold Sodel

Absolwent AWF Katowice na wydziale fizjoterapii 

Od 2004 roku pracuje zawodowo z pacjentami

 • Asystent metody Kaltenborn – Evjenth
 • Autor szkolenia dla fizjoterapeutów „Diagnostyka i terapia kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego oraz piersiowo – szyjnego”, szkolenia prowadzi od 2011r
 • Autor książki „Cuda w rehabilitacji czy istnieją?”
 • Współwłaściciel i współzałożyciel Centrum Medycznego CTM Kokosz & Sodel
 • Wykładowca w Polskiej Akademi OMT (Ortopedyczna Terapia Manualna)
 • 2023 instruktor w projekcie szkoleniowym KIF – Krajowa Izba Fizjoterapii

Mamy ostatnie 5 wolnych miejsc, a szkolenie rozpoczynamy za:

 • 00DNI
 • 00GODZIN
 • 00MINUT
 • 00SEKUND

Kupując szkolenie, otrzymasz trzy webinary o wartości 291 zł za darmo!

Dołącz do szkolenia

Terapia Manualna
Wg Koncepcji Kaltenborna-Evjentha

 • 4 dni szkolenia
 • Certyfikat

Moduł Pierwszy

5-6 marca 2022

1650 zł

lub 10 x 165 zł

1 Moduł – UEX

3 Edycja

22-25 czerwca 2023

1400 zł

lub 10 x 140 zł

3 Moduł – UWS

2 Edycja

20-23 kwietnia 2023

1400 zł

lub 10 x 140 zł

4 Moduł – OWS

1 Edycja

23-26 marca 2023

1400 zł

lub 10 x 140 zł

Lokalizacja szkolenia

Masz pytania? Napisz do Nas!

  Scroll to Top
  Przewiń do góry